จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พุทธอุทยานมหาราช

โครงการพุทธอุทยานมหาราช หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก โ[…..]

วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นวัดเก่าแก่โบราณ อีกแห่งหนึ่ง ที่แสดงให้เห็น ถึง ความเจริญรุ่งเรือง ทางพุทธศาสนา ผู้คนมีความเลื่อมใสศรัทธา ภายในวัด มีพระพุทธรูปมากมาย มีพระเจดีย์เก่าแก่ มีพระวิหาร พระอุโบสถ ฯลฯ ล้วนแล้วแต่สะท้อนให้เห็น ถึงความอยู่เย็นเป็นสุข ของผู้คนในยุคนั้น ได้เป็นอย่างดี