จังหวัดพิษณุโลก

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

“พระพุทธชินราช” สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทย หรืออาจเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ “วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร” พระอารามหลวงชั้นเอกที่มีประวัติอันยาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเรียกกันติดปากว่า “วัดใหญ่” นั่นเอง