ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ (วัดใต้เทิง) หรือวัดใต้ ตั้งอยู่ถนนพรหมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อยู่ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำมูล ทางด้านทิศตะวันออก

วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร)

Wat Nong Wang Temple, Khon Kaen (Nong Wang Temple, Khon[…..]

แก่งคุดคู้

“แก่งคุดคู้” สถานที่ท่องเที่ยวฮิตของ อ. เชี[…..]

เชียงคาน จังหวัดเลย

เชียงคานอยู่ติดกับชายแดนไทย – ลาวเลย เพียงแค่มีแม่น้ำโข[…..]

เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

อำเภอภูเรือ เป็นอำเภอที่มีสภาพภูมิประเทศโดยที่ตั้งของอำ[…..]