บ้านวิชาเยนทร์ (บ้านหลวงรับราชทูต)

บ้านวิชาเยนทร์ (บ้านหลวงรับราชทูต)

ดูภาพใน Google maps 

บ้านวิชาเยนทร์  (บ้านหลวงรับราชทูต) ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพระนารายณ์ราชนิเวศน์ สร้างขึ้นใน สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทูตจากประเทศฝรั่งเศสชุดแรกที่เข้ามาเมื่อปี พ.ศ. 2228 ได้พัก ณ สถานที่ แห่งนี้ จึงได้ชื่อว่า บ้านหลวงรับราชทูต และเนื่องจากสถานที่นี้เป็นที่พำนักของเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ ขุนนางสำคัญในสมัยนั้นด้วย ในภายหลังจึงได้ชื่อว่าบ้านวิชาเยนทร์ อีกชื่อหนึ่ง

พื้นที่ในบริเวณบ้านหลวงรับราชทูตแบ่งออกเป็น 3 ส่วน สังเกตได้จากประตูเข้าด้านหน้า ซึ่งสร้างไว้สำหรับเป็นทางเข้า-ออกของแต่ละส่วนคือ ส่วนทิศตะวันตก ส่วนกลาง และส่วนทางทิศตะวันออก
ส่วนทิศตะวันตก เป็นกลุ่มอาคาร ได้แก่ตึก 2 ชั้น หลังใหญ่ก่อด้วยอิฐ และอาคารชั้นเดียวแคบยาว ซุ้มประตูทางเข้าเป็นรูปโค้งครึ่งวงกลม(เป็นส่วนที่พักของเจ้าพระยาวิชาเยนทร์)
ส่วนกลาง เป็นหอระฆังและโบสถ์ของคริสตศาสนา มีซุ้มประตูทางเข้าเป็นรูปจั่ว
ส่วนทิศตะวันออกได้แก่ กลุ่มอาคารใหญ่ 2 ชั้น มีบันไดขึ้นทางด้านหน้าเป็นรูปโค้งครึ่งวงกลม ซุ้ม ประตูทางเข้ามีลักษณะเช่นเดียวกันกับทางทิศตะวันตก(คณะทูตจากฝรั่งเศสก็มาพักที่นี่)

ลักษณะของสถาปัตยกรรมในบ้านหลวงรับราชทูตบางหลังเป็นแบบยุโรปอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอาคารใหญ่ทางทิศตะวันออกก่ออิฐถือปูนสูง 2 ชั้น หน้าต่างและซุ้มประตูแสดงให้เห็นลักษณะศิลปะตะวันตกแบบเรอเนสซองส์ ซึ่งเจริญแพร่หลายในระยะเวลาเดียวกัน และที่สำคัญอีกคือ อาคารที่เป็นโบสถ์คริสตศาสนา ผังและแบบของโบสถ์เป็นแบบยุโรป มีซุ้มประตูหน้าต่างเป็นซุ้มเรือนแก้วมีเสาปลายเป็นรูปกลีบบัวยาว ซึ่งเป็นศิลปะแห่งไทย โบสถ์เหล่านี้ถือว่าเป็นโบสถ์คริสตศาสนาหลังแรกในโลกที่ตกแต่งด้วยลักษณะของโบสถ์ทางพระพุทธศาสนา

Baan Vichayen (residence of Constantine Phaulkon), Lopburi, Thailand.

Baan Vichayen, as it’s called in Thai, was built in the time of  King Narai to house foreign ambassadors (mainly, the French ambassador) who were the visiting Siam in the late seventeenth century. Construction of the lavish residence was overseen by Constantine Phaulkon, a Greek-born close adviser to Narai, who wanted to impress the French. When the French embassy departed, Phaulkon used the residence as his own.

The entrance to the compound faces right down Rue De France road, at the other end of which is a gate directly into the middle court of the palace. On the far left as you enter the grounds is the main house, which appears to have had decorative oval pools on either side. On the right is a large reception hall, while in between and further back is a small Catholic chapel.

The buildings are all in a very European style, and constructed in brick, which was very rare for residences of the time. As ruins go, these are perhaps the most unique buildings in allof Thailand.

[Source: http://thailandforvisitors.com/]

comments

Tags: ลพบุรี

Information

Baan Vichayen (residence of Constantine Phaulkon)
Lopburi, Thailand.

directions
Social Media Sharing