ผัดไทยบุรี at ลพบุรี

ผัดไทยบุรี at ลพบุรี

Previous Image
Next Image

info heading

info content

comments

Information

ผัดไทยบุรี at ลพบุรี
เวลาเปิด 10:30 - 18:00 น.
โทรศัพท์ 091 884 5002
10268669_1488610228024249
directions
Social Media Sharing