วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นวัดเก่าแก่โบราณ อีกแห่งหนึ่ง ที่แสดงให้เห็น ถึง ความเจริญรุ่งเรือง ทางพุทธศาสนา ผู้คนมีความเลื่อมใสศรัทธา ภายในวัด มีพระพุทธรูปมากมาย มีพระเจดีย์เก่าแก่ มีพระวิหาร พระอุโบสถ ฯลฯ ล้วนแล้วแต่สะท้อนให้เห็น ถึงความอยู่เย็นเป็นสุข ของผู้คนในยุคนั้น ได้เป็นอย่างดี

เดิมในสมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ทรงสถาปนาวัดแห่งนี้ โดยให้ชื่อว่า วัดป่าแก้ว พระสงฆ์จากวัดนี้ ได้เดินทางไปบวชเรียนที่ประเทศศรีลังกา นำมาซึ่งความเลื่อมใสของผู้คน ชาวพุทธทั้งหลายในยุคนั้น นิยมมาบวชเรียนที่วัดแห่งนี้เป็นจำนวนมาก  ต่อมา ในสมัยพระนเรศวรมหาราช เมื่อทรงสร้างพระเจดีย์ชัยมงคล เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ จึงเปลี่ยนมาเป็น วัดชัยมงคล มาจนปัจจุบัน วัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้ ถือว่าเป็นวัด ที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากที่สุดวัดหนึ่ง  นอกเหนือจากเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้ว ยังโดดเด่นด้วยเรื่องของสถาปัตยกรรม จึงไม่น่าแปลกใจ ที่วัดแห่งนี้ จะเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว มากมาย
วัดใหญ่ชัยมงคล ได้ร้างไปเมื่อกรุงศรีอยุธยา เสียกรุงในสมัยที่ 2 อยู่นานนับร้อยๆปี ปัจจุบัน วัดใหญ่ชัยมงคล  ยังเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย เมื่อมาเที่ยววัดใหญ่ชัยมงคลแล้ว ก็ต้องมาสักการะ พระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นสิริมงคล ทางเข้าพระตำหนัก มีไก่นำทางไปสู่พระตำหนัก ด้านหน้าพระตำหนัก มีไก่ชน ถูกวางไว้มากมาย เข้าใจว่า ผู้นับถือ ศรัทธา บูชา พระนเรศวรฯ เป็นผู้นำมาถวาย  เราเข้ามากราบไหว้พระนเรศวรมหาราช สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงกู้เอกราช ได้สำเร็จ ทำให้กรุงศรีอยุธยา กลับมามีเอกราชอีกครั้ง อันเนื่องมาจาก พระนเรศวรทรงโปรดฯ ในการเล่นไก่ชน เมื่อครั้งพระเยาว์ จึงมีผู้นำ ไก่ชนมาถวายมากมาย นั่นเอง

 

ข้อมูลจาก http://vipaporn-petmas.blogspot.com/

comments

Tags: พระนครศรีอยุธยา

Information

วัดใหญ่ชัยมงคล
40/3 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
directions
20100812_k011_p1580812s
Social Media Sharing