อุทยานมังกรสวรรค์ สุพรรณบุรี

อุทยานมังกรสวรรค์ สุพรรณบุรี

ดูภาพใน Google maps 

พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร

ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 20 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2539

Dragon Descendants Museum
Discover the root of Thai-Chinese history at Dragon Descendants Museum in Suphan Buri.
The main purpose of the exhibition space inside the tremendous golden dragon is to broaden the knowledge concerning the close relationship between Thais and the Chinese, as well as to present this long-running history in an enjoyable way.
The 35-meter high and 135-meter long gigantic dragon building in the shrine of Suphan Buri city pillar is known as the Dragon Descendants Museum. The museum was founded in the year 1996 when Banhan Silpa-archa was the prime minister of Thailand to commemorate the 20th anniversary of diplomatic relations with the People’s Republic of China. There was an official grand opening on the 24th of December 2008, and after that, the museum became the province’s new and magnetic cultural attraction. The museum inside the dragon building is arranged into twenty one display rooms , presenting 5,000 years of Chinese history, philosophy, beliefs and its close relationship with Thailand. In addition, there is an interesting exhibition showing the background of Thais with a dash of Chinese. For example, the lineage of Chinese family names from ancestral times, Chinese descendants are proud of this inheritance since their settlement in Thailand under royal patronage. Not only the information has been carefully researched, but the presentation also combines modern interactive computer technology to entertain and provide you with knowledge at the same time.

 

หมู่บ้านมังกรสวรรค์

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแห่งใหม่ตั้งอยู่ภายในอุทยานมังกรสวรรค์ (ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง) และพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร รูปแบบของหมู่บ้านได้จำลอง “เมืองลีเจียง”ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่โบราณอายุนับพันปี ที่มีรูปแบบที่สวยงามจนได้รับแต่งตั้งให้เป็นเมืองมรดกโลก

ดูภาพใน Google maps 

 

comments

Tags: สุพรรณบุรี

Project Information

อุทยานมังกรสวรรค์
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
สอบถามข้อมูล โทร. 035-52 6211 - 2
4-5-2557 5-01-42
directions
Social Media Sharing