เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

อำเภอภูเรือ เป็นอำเภอที่มีสภาพภูมิประเทศโดยที่ตั้งของอำเภอภูเรือมีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขาและภูเขา มีอากาศที่หนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี อุดมไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด โดยเฉพาะในช่วงเดือน  ธันวาคม   กุมภาพันธ์  ของทุกปี  จนได้ชื่อว่าเป็น  เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู

comments

Tags: เลย

Information

เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาวอำเภอภูเรือ ครั้งที่ 21
อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2556 – 2 มกราคม 2557
directions
Social Media Sharing