พระปรางค์สามยอด

พระปรางค์สามยอด

ดูภาพใน Google maps

พระปรางค์สามยอด เป็นสัญลักษณ์ของเมืองลพบุรี ซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่ามาหลายร้อยปีแล้ว  บนเนินดินด้านตะวันตกของทางรถไฟใกล้กับศาลพระกาฬ  ลักษณะเป็นปรางค์ เรียงต่อกันสามองค์ มีทางเดินเชื่อมต่อกันโดยตลอด  เป็นศิลปะแบบบายน  ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18  รูปทรงของปรางค์ มีลักษณะป้อม ๆ  มีผู้เปรียบว่า ปรางค์สามยอด มีลักษณะเหมือนงาช้างแรกงอกหรือหัวปลีหงาย  สร้างด้วยศิลาแลง  หินทรายรอบ ๆ  องค์พระปรางค์มีลวดลา่ยปูนปั้นที่ประณีตงดงามมาก คือ ลวดลายที่อยู่ตอนบนเป็นลายละเอียดนูนและลึกมาก เข้าใจว่าเป็นฝีมือดั้งเดิม  ส่วนตอนล่างเป็นลายบาง ๆ  ไม่นูนและลึกนัก  เข้าใจว่าเป็นการซ่อมเสริม สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ตรงซุ้มประตูเดิมมีทับหลัง  แต่ที่เหลือในปัจจุบัน คือเสาประดับกรอบประตูแกะสลักเป็นรูปฤๅษีนั่งชันเข่าในซุ้มเรือนแก้ว  ซึ่งเป็นแบบเฉพาะของเสาประดับกรอบประตู  ศิลปะเขมรแบบบายน  ปรางค์องค์กลางสันนิษฐาน  แต่เดิมเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป พระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวร องค์ซ้ายประดิษฐานรูปนางปรัชญาปารมิตาหรือนางปัญญาบารมี ชายาของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร       มูลเหตุที่สร้างปรางค์สามยอดขึ้นมา  มีผู้ให็ความเป็นแตกต่างกัน  บ้างก็เห็นว่าเป็นศิลปะสถาปัตย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธสถาน สำหรับกระทำพิธีกรรม บ้างก็ว่าน่าจะใช้เป็นเทวสถานสำหรับทำพิธีกรรมในศาสนาฮินดู อย่างไรก็ตาม ในสมัยสมเด็ยพระนารายณ์มหาราช ได้บูรณะปฏิสังขรณ์พระปรางค์สามยอด เป็นวัดในพระพุทธศาสนา แล้วสร้างวิหารเพิ่มเติมทางทิศตะวันออกขององค์พระปรางค์ วิหารนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาขนาดใหญ่ปางสมาธิ ซึ่งมีพุทธลักษณะสง่างาม

Phra Prang Sam Yod

The entrance to Prang Sam Yod, in Lopburi Monkeys hanging around the base of the towers View through the arched opening of the chapel to a Buddha image Overall view of the three towers

This massive stone sanctuary was founded as a Hindu sanctuary in the thirteenth century by the Khmer King Jayavarman VII, the ruler who built many of Angkor Wat’s most famous temples and palaces. Like most of the temples at Angkor, Prang Sam Yod was originally a Hindu temple, with the three stone towers (prangs) representing the Hindu trinity of Brahma, Visnu and Siva. The Thais later converted the shrine to a Buddhist temple when the neighboring kingdom of Ayutthaya rose to power. While imposing, the temple itself is not particularly elegant or interesting. Most visitors seem to come to see the large troupe of monkeys that now occupies the temple, rather than the building itself. About 100 small long tailed monkeys rule the grounds of the temple, growing fat on the handouts of visitors.

[Source: http://thailandforvisitors.com/]

comments

Tags: ลพบุรี

Information

พระปรางค์สามยอด
ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
PhraPrangSamYot
directions
Social Media Sharing