ศาลพระกาฬ

ความเห็นล่าสุด
  คลังเก็บ
  หมวดหมู่
  • ไม่มีหมวดหมู่
  ศาลพระกาฬ 04มิ.ย.

  ศาลพระกาฬ

  ศาลพระกาฬ ตั้งอยู่ริมทางรถไฟทางด้านทิศตะวันออก เป็นเทวส[…..]

  บ้านวิชาเยนทร์ (บ้านหลวงรับราชทูต) 16พ.ค.

  บ้านวิชาเยนทร์ (บ้านหลวงรับราชทูต)

  บ้านวิชาเยนทร์ (บ้านหลวงรับราชทูต) ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพระนารายณ์ราชนิเวศน์ สร้างขึ้นใน สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทูตจากประเทศฝรั่งเศสชุดแรกที่เข้ามาเมื่อปี พ.ศ. 2228 ได้พัก ณ สถานที่ แห่งนี้ จึงได้ชื่อว่า บ้านหลวงรับราชทูต และเนื่องจากสถานที่นี้เป็นที่พำนักของเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ ขุนนางสำคัญในสมัยนั้นด้วย ในภายหลังจึงได้ชื่อว่าบ้านวิชาเยนทร์ อีกชื่อหนึ่ง

  ศาลลูกศร (ศาลหลักเมืองลพบุรี) 16พ.ค.

  ศาลลูกศร (ศาลหลักเมืองลพบุรี)

  ศาลหลักเมือง หรือ ศาลลูกศร ตั้งอยู่ถนนสายริมน้ำหลังวัดปืนใหญ่ ใกล้กับบ้านวิชาเยนทร์ ตัวศาลาเป็นตึกเล็กๆ มีเนื้อที่ประมาณ 12 ตารางเมตร มีแท่งหินแท่งหนึ่งโผล่เหนือระดับพื้นดินขึ้นมา สูงประมาณ 1 เมตร เป็นศาลเจ้าหลักเมืองโบราณที่เรียกว่า ศาลลูกศร สมเด็จกรมพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงนิพนธ์เกี่ยวกับศาลลูกศรไว้ในตำนานเมืองลพบุรีว่า หลักเมืองลพบุรี อยู่ทางตลาดข้างเหนือวัง เรียกกันว่า ศรพระราม จะมีมาแต่ก่อนสมัยขอมหรือไม่ทราบแน่นอน

  พระปรางค์สามยอด 03พ.ค.

  พระปรางค์สามยอด

  ปรางค์สามยอด เป็นสัญลักษณ์ของเมืองลพบุรี ซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่ามาหลายร้อยปีแล้ว บนเนินดินด้านตะวันตกของทางรถไฟใกล้กับศาลพระกาฬ ลักษณะเป็นปรางค์ เรียงต่อกันสามองค์ มีทางเดินเชื่อมต่อกันโดยตลอด เป็นศิลปะแบบบายน ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 รูปทรงของปรางค์ มีลักษณะป้อม ๆ มีผู้เปรียบว่า ปรางค์สามยอด มีลักษณะเหมือนงาช้างแรกงอกหรือหัวปลีหงาย สร้างด้วยศิลาแลง หินทรายรอบ ๆ องค์พระปรางค์มีลวดลา่ยปูนปั้นที่ประณีตงดงามมาก

  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี 24เม.ย.

  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี

  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เป็นวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียง อยู่ในเขตตำบลท่าหิน อำเภอ เมืองลพบุรี ตรงข้ามกับสถานีรถไฟลพบุรี วัดนี้สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นราว พุทธศตวรรษที่ 18-19 หรือสมัยขอมมีอำนาจปกครองลพบุรีอยู่ แต่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ สืบต่อมาหลายยุคหลายสมัยทำให้ศิลปกรรมที่ปรากฎเหลืออยู่จึงแตกต่างกัน เมื่อเข้าไปในบริเวณวัด จะพบศาลาเปลื้องเครื่องทรง ใช้เป็นที่สำหรับพระเจ้าแผ่น ดินเปลื้องเครื่องทรงก่อนที่จะเข้าพิธีทางศาสนาในพระวิหารหรือพระอุโบสถ ปัจจุบันเหลือ แต่เสาเอนเอียงอยู่เท่านั้น ส่วนอื่นปรักหักพังไปหมดแล้ว

  พระนารายณ์ราชนิเวศน์ 24เม.ย.

  พระนารายณ์ราชนิเวศน์

  สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2209 เพื่อใช้เป็นที่ประทับ ณ เมืองลพบุรี กำแพงพระราชวังก่ออิฐถือปูนมีใบเสมาเรียงรายบนสันกำแพงมีซุ้มประตูทั้งหมด 11 ประตู ประตูทางเข้าเป็นทรงจตุรมุขมีช่องทางเข้าโค้งแหลม ตรงจั่วซุ้มประตูตกแต่งลายกระจังปูนปั้นที่วิวัฒนาการมาจากดอกบัว ที่ซุ้มประตูและกำแพงพระราชฐานชั้นกลางและชั้นในมีช่องเล็กๆ เจาะเป็นรูปโค้ง แหลมคล้ายบัวเรียงเป็นแถวสำหรับวางตะเกียง ประมาณ 2,000 ช่อง ภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระนารายณ์ราชนิเวศน์ถูกทิ้งร้าง จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมแซมขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ.2399 เพื่อให้เป็นราชธานีชั้นใน และพระราชทานชื่อว่า “พระนารายณ์ราชนิเวศน์”

  งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 24เม.ย.

  งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557

  งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 จัดงานเมื[…..]

  The Garden Resort 24เม.ย.

  The Garden Resort

  เดอะการ์เด้นท์รีสอร์ท ตั้งอยู่ อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ล[…..]

  ธาราดล คอฟฟี่แอนด์เรสเตอรองท์ 24เม.ย.

  ธาราดล คอฟฟี่แอนด์เรสเตอรองท์

  ไม่ว่าใครก็ตามที่เดินทางโดยใช้ถนนเส้นสระบุรี-หล่มสัก แล[…..]